แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยสันบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเพชรลำพุน ซอยบ้าน พล.ต.ต.สุนทร บางท่าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 12
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอย 28 (ข้างแกรนด์จามจุรี) เชื่อมซอย 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอย 2 จุดเริ่มต้น บ้านนายนวล ถาวร ถึง ลำเหมืองอุโบสถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 19
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over lay สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ บ้านศรีสองเมือง-บ้านเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 24
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยข้างบ้านนายมณเทียร ศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย adminmng 235
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง เลยบลำเหมืองกลาง สายหน้าโรงเรียนประตูป่า เขียนโดย adminmng 235
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัลักษณ์/ข้อความ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding) ครั้งที่ ๒ เขียนโดย adminmng 250
ประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อขวามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย adminmng 267
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน (e-bidding) เขียนโดย adminmng 396