ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

เทศบาลตำบลเหมืองง่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยสอดส่องปัญหายาเสพติด และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมประุชุมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ อบจ.ลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเหมืองง่า และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า By:ประชาสัมพันธ์