Prev Next

เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวว่...

Read more

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

Read more

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

Read more

โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ