Prev Next

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง  ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวว่...

Read more

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

Read more
ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย น.ส.วา [ ... ]

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่าการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท...

วันที่ 26 มีนาคม 2563  นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมคณะทำง [ ... ]

ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ [ ... ]

ทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  [ ... ]

ประชุมคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)ประชุมคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่านายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธ [ ... ]

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลเหมืองง่า แบบองค์รวมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนตำบลเหมืองง่า แบบองค์รวม...

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่่า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอา [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ